top of page
Search
  • Writer's pictureKatja Marty Bye

Visjoner og drømmer gir styrke – når de kommer fra hjertet!


Stordalen61a38e_DNP

Foto fra DN nett Vidar Ruud/NTB Scanpix.

Se Gunhild Stordalens åpningstale her.

1-2 juni gikk EAT konferansen i Oslo av stabelen og Gunhild Stordalen åpnet konferansen igår fra scenen. Et mål hun hadde på samme tidspunkt ifjor da hun lå dødssyk på sykehuset. Jeg er full av respekt og ydmykhet for en som så tydelig klarer å holde fast ved sin visjon til tross for personlig å bli satt på en så umenneskelig prøve som hun er blitt.

EAT er en stiftelse etablert i 2011 og er et initiativ for å rette fokus mot utfordringer menneskeheten står ovenfor i forhold til helse og miljø, knyttet til matproduksjonen i verden.

Visjonen til EAT er å få til et globalt matsystem som på bærekraftig vis kan gi nok mat til 9 milliarder mennesker i 2050.

En ganske så ambisiøs visjon.  Ser vi på tilstanden i verden idag og når vi vet hvor sterk drivkraft et stort økonomisk overskudd er for mange selskaper, blir ikke visjonen mindre ambisiøs. Men skal man da ikke tro på EAT og at endringer er mulig? Er hårete mål og høythengende visjoner ikke realistiske?

Jo det er mulig og jeg har tro på at drømmer og visjoner skal være noe å strekke seg etter.

Gunhild Stordalen er for meg et levende bevis på at tro flytter fjell.  At vi ved å la hjertet være vårt kompass som danner grunnlag for mål, visjoner og drømmer ikke tillater at noe eller noen hindrer oss i å komme dit vi vil. For Gunhild Stordalen ble hindringen hennes egen kropp og sykdommen som herjet. For andre kan det være noe helt annet men essensen er den samme: Når visjoner og drømmer kommer fra hjertet har de en unik kraft som gjør det umulige mulig. Det viste Gunhild Stordalen meg ved å stå på scenen igår og ved å snakke like engasjert og entusiastisk for en sak hun har brent for lenge og fortsatt brenner for.

Så til deg Gunhild Stordalen vil jeg takke for at du kjemper for det du tror på – og viser oss andre at alt er mulig. Jeg vil takke for at du ser mulighetene og viser at det i alt vi møter på vår livsvei ligger noe å ta fatt i som bringer oss videre. Og til sist takk for at du gjennom din visjon og dine drømmer bidrar til at vi som deler denne planeten med deg  kan se muligheten for å bidra med vårt inn i fremtiden.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page